Prosím čakajte
Kontakt

CHYBY LAKOV

Táto stránka sa venuje lešteniu lakov, čo je vlastne jeden zo spôsobov odstraňovania defektov lakov. Leštením sa nedajú opraviť všetky chyby, ale len určité druhy. V tomto článku nájdete základné najčastejšie sa vyskytujúce chyby laku ale aj iné druhý chýb, ktoré vznikli počas výroby, používania alebo dokonca aj opravy lakov.
CHYBY Z PROCESU LAKOVANIA:
Zrnká sú najčastejšou sa vyskytujúcou chybou pochádzajúcou z procesu samotného lakovania. Môžu sa nachádzať v rôznych vrstvách náteru, môžu byť rôzneho zloženia a rôznej veľkosti. Keďže neexistuje dokonalé čisté prostredie počas lakovania, stále sú prítomné, ale ich veľkosť a množstvo závisí od čistoty na lakovni. Môžu to byť prachové častice, brúsny prach, oter z dopravníkov, atď. Ich odstránenie zvyčajne nebýva vážnejším problémom, pokiaľ sú vyskytujú na povrchu laku. Odstraňujú sa brúsením a následným leštením.

Vlákna sú menej často sa vyskytujúcou chybou laku. Sú ľahšie viditeľné ako zrnká, keďže majú pozdĺžny tvar. Sú to uvoľnené vlákna z odevov, filtrov, z návlekov na lakovacích robotoch, vlákna z utierok používaných v procesoch na lakovni. Oprava si vyžaduje dlhší čas v závislosti od dĺžky vlákna a postupuje sa rovnako ako v prípade zŕn.
Krátery patria k najzávažnejších chybám náteru. Sú to miesta na ktorých sa farba neuchytila alebo len v tenšej vrstve. Sú to miesta, kde bola odmietnutá farba z rôznych príčin, napr. mastnota, znečistenie na podkladovej vrstve. Farba alebo lak takéto znečistenie obstúpi a na danom mieste sa vytvorí kráter veľký podľa rozsahu znečistenia. Krátery sa radia medzi ťažko odstrániteľné chyby. Častokrát je ich oprava možná iba vybrúsením a znovu prestriekaním.
Vpichy sú veľmi podobnou chybou ako krátery, majú však menšiu veľkosť a ich príčinou sú nesprávne procesné parametre, napr. hrúbka laku, zloženie laku, rýchlosť sušenia. Možná oprava závisí od hĺbky vpichov, pokiaľ sú plytké, dajú sa odstrániť odbrúsením a leštením. Ak však zasahujú až k farebnej zložke laku, nie je možné ich opraviť inak, ako znovu prestriekaním.
Stekance. Vo väčšine prípadoch ide o stečenia laku, ktorý sa vplyvom rôznych príčin odtrhne (napr. veľká hrúbka laku, nedostatočne vysušený podklad). Pokiaľ pri tečení nestrhne zo sebou aj vrstvu farebnej zložky laku, dá sa takáto chyba odstrániť brúsnym kameňom alebo špeciálnou čepeľou a následným jemným brúsením a leštením.

Malá hrúbka laku, prípadne farby. Lak nemá dostatočnú hĺbku, nie je dostatočne rozliaty. Pôsobí matne. V prípade farby dochádza k chybám odtieňa a nedostatočnému prekrytiu základnej farby. Oprava je možná jedine znovu prestriekaním.

Rozprášenie laku, prestrek alebo overspray, je rozprsknutie priehľadného laku na už čiastočne usušenú vrstvu laku. Povrch je matný, zaprášený a bez lesku. Veľmi málo sa vyskytuje pri lakovaní v automobilkách. Väčšinou je viditeľná pri autách, ktorých nejaká časť bola opravovaná v servisoch. Príčinou je neurobené alebo nedôsledne urobené maskovanie ostatných častí. Na obrázku vpravo je viditeľný matný obláčik, ktorého ľavá strana je ostro ohraničená. Je to miesto, kde bol maskovací papier prilepený páskou. Oprava prestreku je možná leštením hoci je pri veľkých plochách časovo náročná.
Zlá príprava podkladových vrstiev, najmä plniča. Sú to stopy po brúsení, ktoré sa vyskytujú najmä na povrchu plniča pri jeho brúsení. To sa deje pri oprave poškodených, deformovaných miest. Ak nie je brúsenie zakončené dostatočne jemným brúsnym papierom hlbšie ryhy sú viditeľné pod lakom, ktorý ich okopíruje. Príčinou môže byť aj manuálne brúsenie namiesto excentrickej brúsky. Tá vytvára jemnejší, uniformný rez ako ručné brúsenie pri použítí papiera rovnakej zrnitosti. Oprava chýb pod lakom je možná iba znovu vybrúsením všetkých vrstiev až na plnič a znovuaplikovaním farby a laku.
Pomarač. Povrch laku je nerovný a podobný pomarančovej kôre. Väčšinou sa jedná o nesprávne nastavené parametre procesu lakovania. Napríklad ak je príliš suchá aplikácia, kedy sa lak nestihne dostatočne rozliať, nesprávne riedidlo, vysoká teplota lakovacej kabíny, nedostatočne priemiešané jednotlivé zložky laku a pod. Úplne hladký povrch je však technicky náročné dosiahnuť. Oprava je možná zbrúsením, teda zrezaním vrstvy laku a vyleštením. Je však časovo a technicky náročná.
Snehové vločky, moje romantické pomenovanie pre chybu laku. Táto chyba sa začína objavovať najmä na streche a prednej kapote. Vyzerá ako veľké snehové vločky. V skutočnosti ide o začínajúce odlupovanie priehľadnej vrstvy laku. Teda delamináciu, popísanú nižšie. Na týchto miestach sú už malé plôšky, narušenia priehľadného laku. Sú to malé čiarky, škrabance, mechanické pôsobnie, ktoré spustí delamináciu. Nesprávna starostlivosť o vozidlo (napr. umývanie na automatických myčkách) len urýchľuje proces. V takomto prípade je potrebné maximálne chrániť lak, či už voskom alebo iným moderným prostriedkom na ochranu laku. Používať jemné prostriedky pri umývaní auta, umývať len ručne a čo najviac šetrne. Pri začatí delaminácie už nie je možné robiť nič, len prestriekať celú postihnutú časť, prípadne celé vozidlo.
Odlupovanie vrstiev, inak nazvané delaminácia. Vo väčšine prípadov sa jedná o odlupovanie priehľadnej zložky od farebnej zložky laku. Veľmi výnimočne je možné vidieť aj odlupovanie medzi farebnou zložkou laku a plničom. Stáva so to vtedy ak jedna vrstva stratí priľnavosť k vrstve pod ňou. Táto chyba vzniká na jednotlivých malých izolovaných miestach, avšak rýchlo sa rozrastá a postihuje veľké plochy. Príčinou vzniku môžu byť extrémne rozdiely teplôt , keďže priehľadný lak sa rozpína a zmršťuje v inom pomere ako farebná zložka. Inou príčinou môže byť aj nedostatočná vrstva priehľadného laku, ktorá nedokáže odolávať UV žiareniu a pôsobeniu prostredia. Koncom 80. rokov boli výrobcovia nútení aplikovať tenšie vrstvy laku, pretože používanie organických rozpúšťadiel v priemysle bolo limitované. Aj kvôli týmto obmedzeniam sa začali používať vodou rozpustné farby a keďže koncom 90. rokov bola táto technológia nová a vo vývoji, kvalita prvých takto lakovaných áut nebola najlepšia. Oprava takejto chyby je možná iba kompletným zbrúsením odlupovanej vrstvy a následným prestriekaním.
Odlupovanie vrstiev väčšieho rozmeru, odtrhnutie laku alebo aj plniča od základného antikorózneho náteru. Je to chyba procesu lakovania alebo sušenia farieb. Príliš dlhá doba alebo vysoká teplota sušenia, môže spôsobiť uzavretie vrstvy a následne nedôjde k správnemu nadviazaniu ďalšej vrstvy. Následky je však v procese ťažko zistiť a tie sa začnú prejavovať až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Aby tomu lakovne predišli, vykonávajú tzv. scratch test, teda rozškriabu vrstvu laku tak, aby pripomínala malú šachovnicu. Na povrch sa prilepí lepiaca páska a následne sa strhne. Ak dôjde k odlepeniu nejakej vrstvy, je nutné upraviť vlastnosti farieb alebo upraviť parametre procesov. Takáto chyba je ťažko opraviteľná, pretože celý náter je takmer nemožné zbrúsiť bez poškodenia antikoróznej ochrany. Pritom môže dôjsť aj k prebrúseniu pozinkovanej vrstvy plechov a tak zníženiu odolnosti karosérie voči korózií.
Kvapky farby, sú jasné viditeľné izolované miesta farby, ktoré spadli na povrch farby už po jej aplikácií. Sú to kvapky z lakovacej pištole, robota, hadice a pod. Keďže na farbu sa aplikuje priehľadná zložka laku, táto chyba ostane "uväznená pod lakom" a je možné ju odstrániť jedine opätovným priestriekaním.
Oblaky alebo fľaky spôsobené nesprávnou aplikáciou alebo nedostatočnou hrúbkou farebnej zložky laku sú neopraviteľné chyby. Keďže sú rôzne rozptýlené a pripomínajú obalky, nie je ľahké ich identifikovať a preto máloktorý majiteľ auta objaví tento defekt. Oprava je podobne ako u ostatných chybách aplikácie farby možná iba opätovným prelakovaním povrchu.
Zebrovanie, chyba pripomínajúca zebru. Je to podobná chyba ako fľaky, ale viac viditeľná, keďže rozdiely sú v aplikovaných pásoch farby. Vzniká nesprávnym aplikovaním a prekrytím jednotlivých vrstiev farebnej zložky laku. Príčinou sú nesprávne parametre aplikácie farby, najmä trajektórie lakovacieho robota počas aplikácie. Oprava je podobne ako u ostatných chybách aplikácie farby možná iba opätovným prelakovaním povrchu.
Iný odtieň farby, netrafený alebo nesediaci odtieň. Ak sa vykonáva lokálna oprava iba jednej časti vozidla, či už lakovanie jedného panelu alebo robenie prístreku, stále je riziko, že daný odtieň nebude zhodný s odtieňom ostatných časti. To sa stáva aj v prípade, že farba bola namiešaná korektne podľa receptu a predsa výsledok bude rôzdielny pri určitom svetle alebo uhloch. Je to preto, že pri lakovaní je veľké množstvo faktorov, ktoré vplývajú na konečný výsledok lakovania. Rôzdielnosť odtieňov je často možno vídať pri karosérií a nárazníkoch. Tie sa nelakujú spolu, ale osobitne a aj keď výrobcovia vynakladajú obrovskú snahu v oblasti kolorimetrie a lakovania, nie vždy sa im to podarí.

Odtrhnutý prístrek, odlupujúca sa opravená vrsta laku. Prístrek je oprava, kde sa spája starý a nový lak tak, že dôjde k rozleptaniu prechodovej vrstvy spojovacím riedidlom a toto miesto sa preleštením stane neviditeľným. Urobiť ho má význam tam, kde nie je možné nastriekať celý panel, prípadne by to bolo náročné. Napr. ak dôjde k poškodeniu zadného blatníka, celý diel je v podstate aj podbeh a horný oblúk dverí. Automobilka štandardne nevykonáva prístreky laku na exteriéri, pretože by mohlo dôjsť k jeho odtrhnutiu a následnej reklamácií. Avšak na cestách je občas vidno aj autá, kde sa zlupuje jedna vrstva laku a pritom nejde o systémovú chybu procesu. Ako je vidno na obázku, nos kapoty bol prestriekavaný (možno kvôli obitým miestam od kamienkov) novým lakom. Po určitom čase, pôsobením poveternostných vpylyvov a pravdepodobne aj nešetrným umývaním a zanedbanou starostlivosťou, došlo k odtrhnutiu prechodovej zóny. Tá je teraz jasne viditeľná. Jediná možná oprava je prelakovaním celého dielu. Ak by sa to však stalo už v minulosti, nedošlo by k takejto chybe. Panely, teda jednotlivé ohraničené časti auta, je rozumnejšie prelakovať celé. Vyhli by sme sa problémom v budúcnosti.

Výskyt tesniaceho tmelu. Keďže v procese sa tesniaci tmel aplikuje ešte pred základnou farbou a lakom, ide o neopraviteľné chyby, ak sa nájdu až na finálnej linke laku. Vyskytujú sa veľmi málo, väčšinou v okolí zadných svetiel a strešných líšt a na spodných častiach dverí. Teda všade tam, kde sa tmelia spoje. Chyba je veľmi ťažko opraviteľná na hotovom vozidle. Lepšie je ju ignorovať, ak je menšieho rozsahu ako opravovať.
CHYBY VZNIKAJÚCE PRI OPRAVE LAKOV:
Nedostatočne doleštené miesto, tzv. nedopulíry. Sú to malé kruhové plôšky o veľkosti cca 5 cm, ktoré vznikli nedostatočným leštením vybrúseného miesta, napr. krátka doba leštenia, príliš jemná leštiaca pasta, slabý tlak na leštičku, veľmi nasiaknutá alebo prehriata hubka. Iným dôvodom môže byť nesprávne vykonané brúsenie, keď bol použitý nesprávny alebo znečistený brúsny papier. Pri brúsení vzniká totiž zmes z vody, abraziva a odbrúseného laku, ktorá môže uviaznuť na brúsnom disku a takto znečistený povrch brusiva potom vytvára hlbšie a väčšie ryhy. Vo väčšine automobiliek sa na opravu lakov na finálnych linkách lakovne používa 32 mm brusivo. Tieto stopy sú miestami, kde bola vykonávaná takáto oprava bez následného dostatočného leštenia.
Aureoly sú jemne biele plochy, stopy ktoré vznikajú leštením. "Mliekom" ako sa tieto škrabance nazývajú, sú plochy vytvorené použitím silnejších leštiacich pást najmä pri použití na tmavých a nemetalizovaných farbách. Na svetlých odtieňoch nie sú viditeľné ani pod špeciálnym svetlom, hoci po leštení sa tam samozrejme vyskytujú. Odstránenie týchto miest je možné vykonať dodatočným leštením s jemnejšou leštiacou pastou. Nové leštiace pasty už eliminujú tento defekt tým, že sa abrazívne zrná postupne rozpadávajú počas leštenia a tak aj veľmi silné leštiace pasty leštia do vysokého lesku. Je však potrebné dodržať určitý postup, teda leštiť určitý čas, aby sa zrná leštiacej pasty stihli rozbiť, rozpadnúť a tak vytvoriť jemný finálny rez vytvárajú vysoký lesk bez stôp.
Mikroškrabance. Podobne ako u predchádzajúcej chyby, aj toto sú stopy po leštení. Nejedná sa teda o škrabance spôsobené používaním, ale o škrabance vytvorené brusivom v leštiacej paste. Tieto mikroškrabance sú vytvorené excentrickou leštičkou na mäkkom podklade, laku. Excentrická leštička nevytvára buffer trails, hologramy, avšak na mäkkých lakoch má jednu nevýhodu oproti rotačným leštičkám. Do laku totiž kreslí krátke škrabance, slučky, ang. fisher hooks, teda rybárske háčiky, ktoré znižujú lesk a hĺbku laku. Preto je potrebné používať jemnejšie kotúče a jemnejšie pasty, prípadne pasty, ktoré sa rýchlejšie rozpadajú a zalešťujú do vysokého lesku. Následným jemným leštením je možné tieto chyby odstrániť.
Nesprávne vykonané leštenie. Tu by som zahrnul chyby, ktoré nespadajú do iných spomínaných kategórií. Napr. odstraňovanie nejakého defektu, škrabanca agresívnym leštením silnou pastou na mäkkom laku bez následného postupného leštenia jemnejšími pastami. Takto sa z pôvodne malej chybičky môže stať vážny problém, napr. silno poškriabaný alebo prebrúsený lak. Preto je nevyhnutné postupovať obozretne, aby leštením nedošlo k vzniku ešte závažnejšej chyby ako bola tá, ktorú sme chceli odstrániť.
Stopy po leštení, tzv. buffer trails, hologramy sú chyby vznikajúce nesprávnou technikou leštenia, najmä použitím rotačnej leštičky, leštením vysokými rýchlosťami, nevhodnými tvrdými leštiacimi kotúčmi, nedostatočným čistením leštiaceho kotúča od zbytkov uschnutej pasty, prípadne nevhodnou abrazívnou pastou na mäkom laku. Vyskytujú sa na veľkých plochách a vznikajú najmä leštením lakov mimo automobiliek, keďže tie robia iba bodové opravy laku a iba výnimočne leštia celé auto (výstavy, novinárske auta a pod.). Tieto chyby vyzerajú plasticky, priestorovo a je ich možné vidieť pri pohybovaní sa pri vozidle za denného svetla a to najmä na zvislých plochách. Častejšie je ich vidno na tmavých nemetalizovaných farbách, čo je logické. Ich odstránenie je možné celkom jednoducho a to použitím správnej metódy leštenia pri rotačnej leštičke, prípadne použitím excentrickej leštičky, ktorá túto chybu nevytvára.
Poškodenie plastov, gúm alebo iných častí vozidla. Pri leštení, najmä rotačnými leštičkami, vzniká riziko zachytenia, znečistenia a poškodenia iných častí vozidla ako laku leštiacou hubkou alebo unášačom. Preto je vhodné chrániť tieto miesta maskovacou páskou a pri prechode pri nich leštičkou, postupovať opatrne. Hladkým plastom ako sú napr. svetlá, kontakt s pastou a hubkou neublíži. Avšak ak sa jedná o gumy alebo bočné lišty, vysoká rýchlosť leštiaceho kotúča ich môže poškodiť. Ak majú plasty navyše štruktúrovaný povrch, teda textúru, tá sa prechodom môže odstrániť. Tú nie je možné nijako obnoviť a oprava je možná jedine výmenou takého dielu.
Zmena štruktúry. O tejto chyby je už niečo popísané vyššie. Plasty alebo laky s matným odtieňom nie je možné leštiť a voskovať bežnými produktami na lesklé laky. Tie obsahujú zložky, ktorých úlohou je vytvárať lesk a preto by ich použitie zničilo ich matný efekt. Ošetrovanie takýchto materiálov je možné iba špeciálnymi prostriedkami na to určenými, čističmi a voskami, ktoré sa aplikujú zásadne len ručne. Na to ako odbrúsiť a odleštiť defekt na takomto povrchu som ešte osobne neprišiel.
Deformácia, preliačina. Táto chyba by podľa pôvodu mohla patriť aj do chýb, ktoré vznikajú užívaním vozidla. Teda deformácie vznikajúce najmä kontaktom vozidla s inými vozidlami alebo okolitými predmetmi, prípadne po zásahu ľadovcom. Avšak v tejto skupine sa nachádza z iného dôvodu. Počas práce s vozidlom je možné nechtiac deformovať povrch. V minulosti boli plechy vozidiel dostatočné odolné voči vyššiemu tlaku na povrch ako je to dnes. Na starších autách bolo možné si aj posedieť, dnes by som to už ale neodporúčal. Pri prácach v strede kapoty alebo strechy je neprípustné sa o karosériu opierať dlaňami, lakťami alebo kolenami. Takýto tlak celkom určite spôsobí deformáciu, aj keď na prvý pohľad nemusí byť viditeľná. K detekcii takýchto chýb sa používajú špeciálne svetlá a odrazové tabule, kde nerovnomerná vzdialenosť indikuje deformáciu. Ich oprava býva často náročná a robí sa pomocou špeciálnych nástrojov PDR(Paintless Dent Repair).
Prebrúsený lak, prerazený lak. Pri brúsení alebo pri leštení je možné prebrúsiť sa cez priehľadnú vrstvu laku a dostať sa až na farebnú zložku, prípadne na základnú farbu. Pri leštení na väčších rovných plochách sa to stáve veľmi výnimočne, napr. pri veľmi malej hrúbke laku. Rizikovými sú hlavne hrany, odskoky a prechody jednej časti vozidla voči druhej, rôzne tvarované časti. Tu dochádza k väčšiemu namáhaniu a odberu laku. Preto je potrebné leštiť na týchto miestach opatrne, nižšími rýchlosťami a mäkkšími hubkami, ak to už situácia vyžaduje.
Všetky tieto vyššie spomenuté chyby by sa na novo zakúpenom vozidle nemali vyskytovať, a ak áno tak zvyčajne v takej miere, že ich bežný zákazník, laik nedokáže nájsť bez upozornenia. Existuje veľa ďalších špecifických chýb, ktoré vznikajú v procese lakovania ako aj počas predprípravy a opravy lakov, ktorými sa tu však nebudeme zaoberať, pretože sú skôr témou pre profesionálnych lakovníkov ako pre laikov.
CHYBY VZNIKAJÚCE POČAS UŽÍVANIA VOZIDLA:
Strata lesku a odtieňa, ľudovo vyblednutý, vyťahaný lak. Dnes je už takéto opotrebovanie laku menej viditeľné. Dôvod je zrejmý, automobilky už dávnejšie nerobia jednozložkový lak tak, ako to bolo v minulosti. Vtedy sa autá lakovali jednozložkovým, zväčša akrylovým lakom. Ten vytváral farebný odtieň a zároveň mal lesklý povrch. Nevýhodou bolo jeho rýchlejšie starnutie, strata lesku a tým aj jemná zmena odtieňa. Červené autá sa tak napríklad postupne menili na oranžové. Takýmto lakom sa v bežnej reči hovorí email. Moderné laky sú zložené z dvoch vrstiev a to farebnej zložky laku a priehľadnej zložky. Takáto kombinácia zaručujé farebnú stálosť, keďže farba sa je chránená pred UV žiarením pod priehľadnou zložkou a navyše vytvára väčšiu hĺbku a má vyšší lesk. Lak je tak nielen oddolnejší voči poškodeniu, ale aj vizuálne krajší. Oprava takto vyblednutého laku je možná leštením, hoci aj voskovanie dokáže urobiť zázraky. Tieto staršie laky si vyžadujú viac starostlivosti ako je to u dnešných moderných lakov.
Slniečko, pavučiny, angl. swirls - vírenie, asi tak by sme mohli preložiť najčastejšie sa vyskytujúcu chybu lakov. Po osvetlení karosérie bodovým svetlom (napríklad aj slnkom) sú okolo odrazu svetla viditeľné kruhové veľmi jemné škrabance. Tie sa však po celej karosérií vyskytujú náhodne, iba sa javia, že sú kruhové. Vznikajú najmä počas umývania áut v automatických myškách alebo nesprávnym ručným umývaním. Prach usadený na povrchu laku sa pri nesprávnom umývaní správa ako brusivo a spôsobuje tieto jemné ryhy. Nie je to však byť len otázka údržby. Okolité prostredie taktiež pôsobí na povrch vozidla, ktorý je pri každej jazde vystavený abrazívnemu účinku prachu, kamienkov a pod. Ich odstránenie nie je náročné, je možné ho vykonať leštením.
Škrabance, ryhy sú jasne viditeľné poškodenia laku, prípadne aj náteru pod ním. Sú vytvárané mechanickým pôsobením, napr. oterom vozidla o kríky, pri parkovaní, počas umývania auta znečistenou špongiou, utieraním znečisteného vozidla suchou utierkou ale aj vandalizmom, teda pri zámernom poškriabaní vozidla. Leštením je ich možné odstrániť iba v prípade, že sú na povrchu laku alebo v laku a to tak, že neprechádzajú cez nižšie položené vrstvy, teda cez farebnú zložku laku alebo ešte hlbšie cez plnič alebo kataforézu. Hlbšie spomenuté ryhy je možné opraviť iba prelakovaním celého panelu, vykonaním obstreku, čiže lokálnou opravou alebo jednoduchým ale nie veľmi vizuálne pôsobivým zatretím ryhy farbou.
Hologramy. Väčšina ľudí chybne používa tento výraz na označenenie škrabancov, teda slniečok na laku. Hologramy sú však priestorové obrazce vznikajúce najmä pri nesprávnom leštení. Sú však prípady, keď je táto chyba spôsobená používaním vozidla. Mäkké laky sú náchylné na vznik jemných škrabancov, ktoré vznikajú pri nešetrnom umývaní vozidla. Na tmavých odtieňoch farieb sú potom vidieť zvláštne efekty pri pohybe okolo vozidla. Tiež sú to priestorové obrazce podobne ako stopy po leštičke, ale menej viditeľné. Ich odstránenie je možné jemným leštením, prípadne použtím excentrických leštičiek.

Odlúpnutia laku postihujú hlavne okolie predného nárazníka, blatníkov a nos prednej kapoty. Jedná sa miesta, z ktorých sa mechanickým poškodením, najčastejšie odlejúcimi kamienkami, odlúpi lak či už bez alebo spolu s farbou. Sú to menšie defekty kruhového tvaru, avšak dostatočne viditeľné, ak bola odstránená aj farba. V tejto fáze je viditeľná základná farba, resp. kataforéza alebo až samotný plech. Možnosti opráv sú rovnaké ako pri predchádzajúcej chybe avšak s tým rozdielom, že zatretie, teda zakápnutie takýchto malých chýb je rýchle, efektívne a lacné riešenie. Samotným leštením nie je možné opraviť tieto chyby. To sa však môže vykonať po vysušení a jemnom prebrúsení opravenej chyby. V minulosti niektoré automobilky (napr. Mazda, Alfa Romeo) dávali pri kúpe vozidla majiteľovi kit na opravu takýchto malých defektov. Obsahom bola malá nádobka s rovnakou farbou aká bola farba vozidla, malý štetec, utierka a návod na použitie (viď nižšie).

Odtrhnutie priehľadného laku je chyba spôsobená nesprávnym odstraňovaním starších nálepiek, ozdôb na laku a pod. Nové laky majú veľkú adhéziu - priľnavosť medzi jednotlivými vrstvami a túto vlastnosť aj pravidelne testujú, aby neskôr nedochádzalo k delaminácií laku. Pri starších alebo opravovaných lakoch hrozí pri nešetrnom odstraňovaní nálepiek z ich povrchu poškodenie. Ako je vidno na obrázku, môže dôjsť k odlúpnutiu priehľadnej vrstvy laku z farebnej vrstvy laku. Tak vznikne matný povrch bez lesku. V horšom prípade môže dôjsť k odlúpnutiu laku od plniča. Vtedy je už vidno výrazný rozdiel a výraznú "mapu" - miesto po nálepke. Túto chybu nie je možné odstrániť leštení. Jediná možnosť je prestriekanie celého dielu.
Korózia. Túto chybu je ťažko zatriediť, keďže jej pôvod môže byť rôznorodý. Korózia môže vzniknúť prerazením náteru a následným pôsobením vonkajších vplyvov. Tie sa prejavia, ak sa zanedbáva údržba a prevencia. Ak dôjde k odkrytiu, odlúpnutiu náteru na vozidle, je potrebné čo najskôr takéto miesto zatrieť farbou. Táto chyba však môže vzniknúť aj z iných dôvodov, napr. nesprávnych opráv na lakovni. Vtedy dochádza ku korózií zospodu náteru. Je to spôsobené odstránením antikoróznej ochrany pri brúsení jej stekancov a znečistením povrchu pod lakom. Takáto korózia sa najprv prejavuje vo forme pľuzgierov a neskôr dochádza k odlupovaniu laku, bez jeho vonkajšieho poškodenia. Oprava je náročná a vyžaduje si odstránenie postihnutej časti a následnú postupnú aplikáciu všetkých vrstiev.
Transfer farby. Teda prenesenie cudzej farby na lak vozidla. Najčastejšie sa to stáva pri neopatrnom otváraní dverí, kde potom nájdeme malé miesto inej farby na povrchu laku. Horšie je to v prípade nacúvania s vozidlom do iných predmetov, napr. kontajneru, stĺpu verejného osvetlenia a pod. Hoci to na prvý pohľad vyzerá veľmi zle, dá sa to pekne odstrániť. Ak sa povrch len obtrie o iný hladký nafarbený povrch farba sa prenesie na vozidlo, keďže priľnavosť a tvrdosť laku vozidla je obecne vyššia ako u iných predmetov. V takomto prípade dôjde aj k nejakej deformácií, ktorú je však možné odstrániť pomocou metódy PDR.
Rozleptaný lak môže byť spôsobený rôznymi vplyvmi. Môže to byť palivo, ktoré stekalo po karosérií pri vyberaní plniacej pištole z hrdla nádrže, pôsobenie rôznej chémie na teplom povrchu (napr. pri čistení zbytkov mušiek na prednej kapote) alebo aj odtlačky rúk. Najmä deti sa pri vozidle dotýkajú povrchu laku celými rukami. Ak prenesú ochranný krém rúk na karosériu, ten pôsobením slnka, zapečie tento odtlačok do laku. Vytvorí jasné stopy, kde je možné rozlíšiť dokonca jednotlivé čiary pokožky - papilárie. Odstránenie je možné vykonať leštením tejto plochy. Vždy však záleží na hĺbke chyby, leštením je možné odstrániť len chyby na povrchu laku, prípadne v priehľadnej vrstve laku.
CHYBY VZNIKAJÚCE ZNEČISTENÍM POVRCHOV:
Vodné stopy existujú ich rôzne formy. Môžu byť iba povrchové, vznikajúce uschnutím vody, ktorá ostáva na povrchu a ktorá obsahuje minerály alebo iné zlúčeniny, ktoré vytvárajú stopy. Niekedy nie je jednoduché odstrániť mechanicky, teda napr. umytím a častokrát ani špecializovanou chémiou. Leštením je možné ich odstrániť, ale lepšie je im predchádzať používaním mäkkej vody a zároveň utieraním vody ihneď po umytí. Iná skupina stôp môže byť spôsobená kyslým dažďom, ktorý obsahujé rôzne chemické látky, ktoré naleptávajú lak, hoci zväčša iba povrchovo. Pokiaľ sú plytké, ich odstránenie je jednoduché a to leštením. Ak však dôjde k hlbokému naleptaniu laku, takéto stopy patria medzi ťažko odstrániteľné chyby, pretože je potrebné odstrániť veľkú hrúbku laku a hrozí riziko jeho prerezania.

Kontaminácia alebo priemyselný spád je znečistenie vznikajúce priemyselnou činnosťou človeka a vypúšťaním splodín, popolčeka do ovzdušia. Sú to pevné častice prenesené ovzduším alebo daždom, ktoré prilnú k laku. Bežné umývanie ani chemické produkty ich neodstránia. Takéto znečistenia áut, ale aj domov a okolitých predmetov, sa vyskytujú najmä v okolí veľkých priemyselných oblastí, železiarní a vápeniek. Auto je citeľne drsné, najmä na horizontálnych plochách, ale aj na oknách, plastoch a gumách. Takmer vôbec ho nie je možné usušiť mikrovláknom, lebo to sa nešmýka po povrchu. Odstránenie je možné urobiť rovnako ako pri kovových časticiach a to použitím plastelíny - claya. Fotka je z automobilu, ktorý parkoval dlhšiu dobu pri VSŽ a bolo znečistené metalurgickou struskou, vznikajúcou pri spracovaní kovov.

Brzdný prach, otery z koľajníc a iné kovové častice možno nájsť zapichnuté v laku. Bežné brzdné platničky sú zmesou pojiva a oceľových alebo medených pilín. Pri brzdení dochádza k ich uvoľnovaniu a rozptyľovaniu do okolia. Keďže kov hrdzavie, často sú zdrojom lokálnej korózie v okolí tohto znečistenia, ktorá je dobre viditeľná na svetlých autách ako malé žlté alebo hnedé bodky. Korózií je možné predchádzať, aby vôbec nevznikla. Odstraňovanie alebo skôr vyťahovanie týchto častíc plní najlepšie špeciálna plastelína. K tejto téme odporúčam pozrieť samotnú kapitolu tejto stránky "PRED LEŠTENÍM". Dnes je na trhu dostupná chémia, ktorá reaguje s kovom a tak uvoľňuje tieto častice. Samozrejme používa sa najmä na disky kolies. Pri jej použití treba byť opatrný, pretože tieto produkty urýchľujúce koróziu a môžu poškodiť brzdové strmene a platničky.

Asfalt je bežným znečistením, hlavne na slovenských cestách. Takmer nie je možné nájsť cestu, na ktorej by jej lokálne miesta neboli opravované. Tie zväčša ani nebývajú označené a preto prechodom cez nich sa asfalt dostáva na povrch vozidla. Samozrejme najviac atakovanými častami sú predné a zadné blatníky, dvere a paradoxne aj zadná kapota v okolí poznávacej značky. Je to preto, že prúd vzduchu strháva asfalt poletujúci okolo vozidla a turbolencia ho nafúka na zadnú časť auta. Asfalt zväčša nijako negatívne nevplýva na lak, neleptá ho, avšak je jasne viditeľný. Jeho odstránenie je jednoduché, prostriedkami na to určenými.

Znečistenia prírodného charakteru a to najmä vtáčí trus, živica stromov alebo časti hmyzu. Hoci sa tieto chyby nezdajú nijako závažné, hneď po zistení výskytu je nevyhnutné ich čo najskôr odstrániť vlhkou handrou alebo hubkou nasiaknutou mydlovou vodou. Ak sa tieto nečistoty okamžite utrú, málokedy spôsobia väčšie problémy. Čo sa stane v horšom prípade?

Vtáči trus. Pôsobením slnka, teda teplom sa odparuje vlhkosť ale kyselín sa v truse viac sústredí. To spôsobuje naleptávanie vosku a laku. Po 30 až 45 minút na priamom slnku už vzniká vážnejší problém. Kyseliny v truse budú koncentrovanejšie a začnú naleptávať vosk a robiť škvrny na laku. Po dni jazdy na slnku, bude kyseliny v truse vplyvom tepla spečené. Ak sa zvlhčí povrch, či už dažďom alebo inak, naleptávanie laku sa obnoví. Na začiatku je povrch laku iba naleptaný. Po dlhšom pôsobení sa stáva, že lak je zvráskavený v svojej celej hrúbke. Na svetlých metalízach sa takéto miesto z určitých uhlov javí ako tmavý fľak. Je to preto, že svetelné lúče sa v tejto oblasti odrážajú od metalizovaných častích pod iným uhlom. Ak sa na trus úplne zabudne, dokáže úplne rozrušiť lak. Väčšinou poškodí jeho priehľadnú vrchnú zložku.
Hmyz, ktorý končí spoju životnú púť na prednej maske a hrane kapoty dokáže tiež narobiť "divy". V niektorých prípadoch je hmyz rozčapený na prednom skle omylom považovaný za živicu zo stromov. To sa stáva hlavne v letných mesiacoch, keď je zvýšená ich aktivita. Rozkladom látok, ktoré sa nachádzajú v tráviacom trakte hmyzu, sa vytvárajú látky, ktoré naleptávajú povrch laku, ak sa nechajú dlhšie na povrchu. Každý kto už umýval auto vie, že je tie malé potvorky sú ako prilepené (a oni aj skutočne sú) a nie je ich jednoduché len tak odstrániť.
Živica a jej odstránenie patrí medzi prácne operácie. Prvú hrubú nečistotu odstráňte papierovou alebo tkanou utierkou. Malé znečistené miesta živicou je niekedy ťažké si vôbec všimnúť hlavne na tmavých odtieňoch, pretože tá je žltá až tmavohnedá. Dobre je však viditeľná na skle alebo chrómových lištách. Ak sa neodstráni čo najskôr, vytvrdne a priľne k povrchu tak silno, že je ťažké ju odstrániť či už chemicky alebo mechanicky. V niektorých prípadoch môže pri mechanickom odstraňovaní živice dôjsť až k vylúpeniu laku. Aj po jej odstránení ostávajú na povrchu laku stopy. Preto je vhodné ju odstraniť okamžite po znečistení a použiť produkty, ktoré sa špecializujú na tento druh nečistoty. Tieto sú určené nielen na odstraňovanie živíc, ale aj asfaltov a podobných lepivých znečistení.

Po odstránení znečistenia umytím, utretím, hlinou alebo použitím na to určených prostriedkov je možné zhodnotiť, či dané miesto potrebuje opravu alebo nie. Väčšinu bežných menších chýb laku je do určitej miery možné opraviť aj voskovaním s prípadným použitím korekčnej voskovky rovnakej farby ako vozidlo. Voskovanie nie je skutočným odstránením chyby, ale iba je zakrytím. Po odparení prchavých zložiek vosku je však chyba opäť viditeľná a je nutné znovu aplikovať vosk.

Najlepším spôsobom opráv laku však ostáva leštenie, keďže efekt je dlhodobý a neporovnateľný s inými metódami opráv, ak nepočítam prestriekanie celého vozidla, prípadne jeho časti. Avšak aj po odstránení chýb, rôznych defektov leštením je nevyhnutná pravidelná údržba a ochrana lakov voskami a iných častí vozidla prostriedkami na to určenými.

To, čo je možné odstrániť leštením nesmie prechádzať vrstvou priehľadného laku, teda chyba sa musí nachádzať na povrchu, prípadne v laku tak, aby brúsením a leštením nedošlo k odhaleniu farebnej zložky laku alebo nižších vrstiev. V takomto prípade môže byť takéto miesto viditeľné pri určitých uhloch pohľadu. Vtedy je možné urobiť dokonalú korekciu iba prestriekaním panelu, teda časti alebo celej karosérie. To, čo nie je možné odstrániť leštením , je možné ním aspoň čiastočne zmierniť. Napr. v prípade hlbokých rýh v laku leštenie zaobľuje hrany, slnečné lúče sa odrážajú pod viacerými uhlami a tie sa stávajú pre ľudské oko menej viditeľné. Leštenie je možné urobiť aj po malých opravách (viď nižšie) a tak dosiahnuť dobrý výsledok aj bez použitia lakovacej pištole.


AKO OPRAVIŤ ODLÚPENÉ MIESTA NA LAKU

Veľmi často sa vyskytujúcou chybou áut, okrem škrabancov a hlbších rýh, sú aj odlúpené miesta. Tie vznikajú odletujúcimi kamienkami a najčastejšie odrážajú lak od plniča. Takéto miesto je jasne viditeľné, svieti, zvyčajne bielym alebo svetlosivým plničom. Podobne ako napr. pri vandalizme a poškriabaní auta kľúčom. Ide najmä o estetickú chybu. Ak však kamienok, resp. kľúč prerazí nielen farbu, ale aj plnič, prípadne antikorózny náter a odkryje podklad, otvára tak cestu vode a soli. Korózia je potom už len otázkou času a preto je vhodné opravu vykonať čo najskôr.

Samotná oprava je pritom veľmi jednoduchá a zvládne ju úplne každý. Ešte pred ňou je nutné zadovážiť si farbu, ktorá sa najviac podobá tej Vašej. Vhodné je dať si ju namiešať podľa VIN čísla Vášho vozidla. V ňom je zapísaný kód farby a podľa toho sa dá namiešať ten správny odtieň. To dokáže urobiť každá lepšia auto-lakovňa. Malá fľaštička s objemom 10-20 ml farby Vám bude stačiť na desiatky takto poškodených miest.

Postup opravy:

1) Umyté a usušené auto skontrolujeme a nájdeme miesta, ktoré chceme opraviť. Môžeme si ich aj označiť, uľahčí nám to následne ďalšiu prácu.
2) Opravovaný povrch dokonale očistíme a odmastíme liehom, riedidlom alebo sprayovým odmastňovačom.
3) Farbu pred aplikáciou premiešame alebo pretrepeme, keďže aj v malých fľaštičkách je miešacia guľôčka.
4) Korekčnou tyčinkou nanesieme na poškodené miesto farbu tak, aby vyplnila dierku a mierne prevyšovala povrch. Rovnako sa farba musí prelievať cez okraje dierky, ale zase nie veľmi, aby bolo opravované miesto čo najmenej viditeľné. Namiesto tyčinky je možné použiť malý štetec, špáradlo, ihlu alebo aj papier. Niektorí robia vypĺňanie dierky postupne v niekoľkých krokoch.
5) Farbu necháme uschnúť aspoň 24 hodín, teda žiadne následné umývanie, leštenie alebo voskovanie. Doba schnutia závisí od obsahu tvrdidla a od vonkajšej teploty. Dá sa však urýchliť použitím infračervených lámp, vytvárajúcich teplo alebo použitím fénu, prípadne teplovzdušnej pištole.
6) Ak sa predsa len nájdu perfekcionisti, ktorí chcú takúto opravu urobiť dokonale, je možné takéto miesto zbrúsiť jemným brusivom na tvrdej podložke. Miesto musí byť dostatočne vytvrdnuté a brúsenie musíme vykonávať jemne, namokro, aby nedošlo k vytrhnutiu farby z dierky.
7) Po každom brúsení odporúčam utrieť povrch a skontrolovať miesto opravy. Ak si to situácia vyžaduje, pokračujte v brúsení až do momentu, keď je nanesená farba v jednej úrovni s pôvodným lakom.
8) Vybrúsený povrch doleštite leštičkou a stredne tvrdým kotúčom so strednou pastou. Leštite opatrne, aby ste zbytočne neprehrievali povrch a nestiahli späť farbu.
9) Skontrolujte vyleštené miesto, či leštenie odstránilo všetky stopy po brúsení. Ak si chcete byť istí, odmastnite povrch podobne ako v bode 2. V prípade potreby, pokračujte v leštení. Cieľom tejto opravy nie je spraviť toto miesto úplne nevideľným, to je takmer nemožné. Nemusí to byť úple dokonalá oprava, hlavne že prekryjete svetlosivý plnič.Odlúpené miesta sa často nachádzajú nielen na kapote a predných blatníkoch, ale aj v spodných častiach dverí pri kolesách. Niektoré autá, ktoré majú širšie pneumatiky alebo sú už tak tvarovo navrhnuté, pŕskajú kamienky do okolia kolies a tak otryskávajú farbu. Opravovať tak bodku po bodke by bola zdĺhavá práca. Preto je možné pretrieť celú plochu, kde sa nachádzajú tieto miesta, štetcom, sprayom alebo aj rukou v rukavici a nechať tak farbu zasušiť. Následne je možné leštičkou na nižších otáčkach stiahnuť farbu z povrchu. Tá pri miernom tlaku neodstráni farbu z dierok a výsledok je tak veľmi prekvapujúci. Po takejto oprave je vhodné porozmýšľať nad aplikáciou priehľadných fólií, ktoré v poslednej dobe automobilky čoraz častejšie sériovo lepia na podbehy a takto ťažko namáhané miesta karosérie.V prípade takýchto menších opráv nie je nutné používať plnič alebo priehľadný lak, ktoré tvoria pôvodné zloženie náteru. Je to preto, že opravované miesto je zvyčajne malé a farba sama o sebe stačí na zamaskovanie a opravu chyby. Ak sú však kapota, nárazník alebo blatníky posiate množstvom takýchto chýb, je rozumné pouvažovať o prestriekaní takto poškodených miest.

Postoj k starostlivosti o vozidlo je individuálny. Niekto ma vlažnejší prístup k svojmu vozidlu a umyje ho dvakrát do roka. Iní to berú vážnejšie a vykonávajú pravidelnú starostlivosť. Tak či onak, automobily sú u väčšiny ľudí najdrahším hnuteľným majetkom, preto je rozumné pristupovať k ich údržbe adekvátne ich cene.


Hore